8.11.2014

Lên thuyền đi, chúng ta sẽ đi tới Ba Sing Se!!
(Caption không liên quan gì tới hình :3)Các credit đều đã ở trong phần giới thiệu và ở trong mỗi tập phim

DOWNLOAD

Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -