9.24.2013


Tập này chiếu thầy giáo và tên Vàng là chính nên các "bạn" khác bị cho ra rìa =]


DOWNLOAD


Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -