5.25.2013


Ngoại lệ duy nhất :)
Một bài hát nhẹ nhàng tình củm của Paramore. Nghe mãi chưa chán :(
Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -