12.23.2012


Các Ranger đang yếu đi, ai sẽ cứu họ?
"Cánh cửa thời gian, hãy mở ra"


Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -