10.19.2013

Các credit đều đã ở trong phần giới thiệu và ở trong mỗi tập phim

Yep. Đó chính là cưỡng hôn. Và Korra đã bị... :v

DOWNLOAD

Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -