9.17.2013


Legend of Korra cuối cùng cũng ra Book 2. 
Hãy cho một tràng pháo chân nào :3 *clap clap clap*
Điều tớ thích trong book 2 là nó không mang nhiều không khí thành phố
như book 1 nữa. =)
Anyway, enjoy ~


Các credit đều đã ở trong phần giới thiệu và ở trong mỗi tập phim

DOWNLOAD (1.1)


Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -