5.08.2012


Một bài hát rất ý nghĩa mà hôm nay tặng cho các bạn :)
"Hãy đến bên tôi và bạn sẽ không còn đơn độc"

Translation: Harry
Editor: Sanggameboy
Timer: Sanggameboy
Encoder: Sanggameboy
Uploader: Sanggameboy
Trans Effect: KehyPass Unlock: www.sgbchannel.com

Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -