4.28.2012

Bài hát tuy không mới nhưng giai điệu thì không cũ =D


Translation: ♥PhongLinh♥
Editor: Sanggameboy
Timer: Sanggameboy
Kara Fx: Mizuki Tamiko
Encoder: Sanggameboy 
Pass: www.sgbchannel.com

Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -