5.23.2013


Hãy bỏ qua trận đánh và ta sẽ thắng được chiến tranh.
Bạn có hiểu được ý nghĩa của bài hát này? :)

Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -