3.05.2012

Các nhân vật trong Video đều là nhà Disney hết :))))))


Translator: Namtrieutien93
Timer: Sanggameboy
Typesetter: Sanggameboy
Encoder: Sanggameboy
Comments

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 Super Gay Bomb! Fansub - Shiroi - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -